Rini van Ooijen

Rini van Ooijen

Rini van Ooijen

020 22 515 44

Copyright © 2011-2019 Request Consultancy

Business Intelligence & data warehousing prijkt er boven deze website.  Maar wat is dat nu eigenlijk? Deze twee begrippen zorgen nogal eens voor verwarring. Op deze pagina zal ik uitleggen wat ik hier onder versta zodat je ook een beter inzicht krijgt in mijn werkgebied en de rollen die ik kan vervullen.

 

Business Intelligence zie ik als alle activiteiten die een organisatie uitvoert om slimmer om te gaan met de gegevens binnen de organisatie. Bijvoorbeeld:

-Inzicht krijgen in de omzet naar productgroepen en klantgroepen;

-Inzicht krijgen in het koopgedrag van klanten;

-Inzicht krijgen welke marketing inspanning het meeste rendement oplevert.

 

Bij deze voorbeelden komt telkens het woord inzicht voor en dat is precies waar het bij business intelligence over gaat: Inzicht krijgen over hoe het staat gesteld met de prestaties van de organisatie of hiervan invloed op is. Waar nodig kunnen dan aanpassingen plaatsvinden in de bedrijfsprocessen om de gestelde organisatiedoelen te behalen. Business intelligence opereert op het snijvlak van Business, Management en Processen.

 

 

 

Data warehousing

Als de gegevens van de verschillende systemen gecombineerd moeten worden om de gewenste  business intelligence te verkrijgen dan is vaak verstandig een data warehouse in te richten. In een data warehouse worden de gegevens van bijvoorbeeld de verkoop-, financiële- en klantsystemen opgeslagen en eventueel bewerkt om gebruikt te kunnen worden als business intelligence. Het data warehouse is dus letterlijk de opslagplaats van de gegevens van de organisatie.

Business Analytics

 

Steeds vaker wordt ook de term business analytics gebruikt. Van dit paraplu begrip zijn ook verschillende definities in omloop maar veelal geeft het begrip business analytics aan dat business intelligence wordt gebruikt voor analyses waarmee met de gegevens uit het verleden een voorspelling gemaakt wordt voor de toekomst. De term business analytics is dus erg verwant aan business intelligence en data warehousing. Voor de eenduidigheid zal ik de term business analytics verder vermijden op deze website en het hebben over business intelligence en data warehousing.

 

Business Intelligence

Als een organisatie start met business intelligence komen vragen naar voren zoals: Waar wil je inzicht in krijgen? Waarom is dat van belang? en Wat heb ik daarvoor nodig? De antwoorden op deze vragen worden verkregen uit een business analyse.